Sběrači papírů

Nedávno jsem se zúčastnila jednoho školení v rámci jógy. Školení jako takové bylo zajímavé a velmi přínosné pro mou vlastní praxi, nicméně zajímavá byla i sestava účastníků. Potkala jsem se s lidmi, kteří měli zájem obohatit své znalosti jógové tematiky, jiní přišli ze zvědavosti a našli se také jedinci, pro něž znamenalo školení další “zářez”, nový “papír” do sbírky certifikátů.

Na začátku bylo kromě seznámení s programem také seznámení jednotlivých účastníků. Každý měl ve stručnosti říct něco o sobě, proč přišel na školení, co od něj očekává. Se zájmem jsem pozorovala ty, co hned po sdělení svého jména začali s bohatým výčtem všech školení, která již absolvovali a kolik certifikátů získali. Jednalo se o různé kurzy z všelijakých oborů. Školení jógy pro ně bylo něco nového. Ale nejpodstatnější bylo, že si z něj odnesou ten “papír”. Sbírání “papírů” je teď asi v módě. Jsem mistr, protože mám na to papír… Je úplně jedno, jestli to umím, rozumím tomu a zda se s tím vůbec ztotožňuji, ale mám na to PAPÍR.

Mohu Vám říct, že byly chvíle, kdy tihle sběrači narušovali průběh celého programu neustálým přerušováním. Skákali do řeči školiteli a snažili se racionálně pochopit význam jeho slov, aniž by ho vyslechli až do konce. Bylo na nich vidět, jak bojují, slova lektora je vyloženě provokovala. Vůbec si neuvědomili, že bojují pouze sami se sebou. Přihlásili se na něco, co jde mimo ně. Nemohou pochopit něco, co je nezajímá a s čím se vnitřně neztotožňují, když kráčí po úplně jiné cestě. Nabyli rovněž mylného dojmu, že jsou snad někam tlačeni, že jsou nuceni něčemu věřit. Lektor se jim trpělivě a mírně snažil vysvětlit, ať si sami najdou to “své” a věří sami sobě. Ale oni jakoby to neslyšeli a nebo nechtěli slyšet. Nevím, jestli má takový člověk ze školení vůbec radost z toho “papíru”, když odchází ještě před samotným závěrem s naštvaným výrazem v obličeji.

Ne vždy nám sedne lektor. Nemusí nám zrovna vyhovovat konkrétní lekce nebo školení. Mnohdy záleží i na našem aktuálním vnitřním rozpoložení. Na józe se mi právě líbí, že nikoho nikam a k ničemu nenutí. A pokud by nutila, pak je to špatně a lektor klienty dříve či později odradí. Vždy se jako obvykle vyplatí poslouchat své já a nenechat se do něčeho vmanipulovat. Všelijakých kurzů a školení je teď jako hub po dešti. Je třeba pečlivě zvážit, do čeho investovat svou energii i peníze. Aby ta investice přinesla něco víc pro náš osobní rozvoj, než jen list papíru, který je ve své podstatě vlastně úplně bezvýznamný.

 

 

 

 

Pokud se Vám líbí, sdílejte!
Categories Články
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close